ZAJÍMAVÉ ODKAZY

- PROJEKTOVÝ UNDERGROUND -
neformální organizace zajišťujíci sdílení know-how mezi manažery projektu

- ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD -
dokument o ocenění projektu ASMKS zmiňovaného v sekci o nás

- KUDY A KAM -
unikátní služba, jejíž nasazení bylo vedeno dle zásad řízení programů

- SEIZA -
Konzultace, školení na téma Demand management

- IPP MEASURE -
příklad úspěšného projektového nasazení nových technologií do praxe v oblasti měřicí techniky (např. technologie VXI)

 
 
INFORMACE

Služby zde uvedené garantuje:
Ing. Igor Luhan, CSc., PgMP, PMP - profesionální a zkušený vedoucí projektů s praxí začínající již v devadesátých letech. Jako první Čech získal mezinárodní certifikace Project Management Professional® i Program Management Professional®, obě od Project Management Institute. Specializuje se na řízení projektů a programů, přípravu a vedení certifikačních kursů pro profesionální vedoucí projektů a přípravu a zavádění správné metodiky řízení projektů. Například v roli ředitele projektu vedl Program výstavby automatizovaného systému monitoringu kmitočtového spektra na území celé ČR v hodnotě téměř miliarda Kč. Tento projekt získal ocenění „Search for New Heroes“ v soutěži The Computerworld Honors Program 2007 a ocenění „TOP Professional – projekt systémové integrace desetiletí“. Je také dlouholetým prezidentem České komory PMI.

 
 

Dozor nad problematickými projekty a jejich záchrana

Motto: na každý problém použít správný nástroj.

Je třeba si uvědomit, že problém není totéž co riziko. Problém komplikuje situaci již nyní, zatímco riziko může komplikovat až budoucnost. Jak poznáte projekt, který má problém? Podle minimálně jednoho z následujících příznaků:


     • zpoždění vůči harmonogramu,
     • překročené náklady,
     • vzrůst obav o technické řešení,
     • růst problémů se subdodávkami a/nebo
     • v projektu se objevují "překvapení".

V takové situaci je třeba postupovat v následující sekvenci kroků:


     • Je dosud tento projekt vůbec zapotřebí? Pokud ne, ukončeme jej.
     • Je tento projekt stále rozumný? Pokud ne, ukončeme jej.
     • Je vůbec možnost něco změnit, nebo je lepší pokračovat tak, jak je?
     • Co je skutečně špatně (toto je klíčová otázka!)?
     • Jak to vyřešit?
     • A nakonec implementovat, sledovat a vyhodnotit.

Nezapomínejme, že kromě zlepšení v projektu je většinou třeba uvažovat i o zlepšení v organizaci, v níž projekt probíhá!

Jaká je role externího experta v této situaci? Musí interpretovat aktuální procesy optikou obecného a osvědčeného know-how. Měl by poskytnout neformální a "nepsanou" podporu. Ale především musí trvat a nutit k využívání osvědčených metodik, především těch, které zlepší aktuální situaci a to co nejdříve. No a to je i postup, kterého v těchto situacích používáme. Obraťte se na nás, chcete-li naše zkušenosti využít ve svůj prospěch či pro jakékoliv další informace.

Příklad hodnocení pomoci v konkrétním projektu:

... bych rád vyzvedl účast Igor Luhana v projektu, protože pro mne je ohromnou jistotou jeho metodické zázemí. Zahnat dodavatele do takové defenzivy, jaké jste byl dnes svědkem, není jednoduchá záležitost. Jsem přesvědčen, že i nadále bude přínosem a chci Vás požádat o jeho udržení v projektu ...