ZAJÍMAVÉ ODKAZY

- PROJEKTOVÝ UNDERGROUND -
neformální organizace zajišťujíci sdílení know-how mezi manažery projektu

- ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD -
dokument o ocenění projektu ASMKS zmiňovaného v sekci o nás

- KUDY A KAM -
unikátní služba, jejíž nasazení bylo vedeno dle zásad řízení programů

- SEIZA -
Konzultace, školení na téma Demand management

- IPP MEASURE -
příklad úspěšného projektového nasazení nových technologií do praxe v oblasti měřicí techniky (např. technologie VXI)

 
 
INFORMACE

Služby zde uvedené garantuje:
Ing. Igor Luhan, CSc., PgMP, PMP - profesionální a zkušený vedoucí projektů s praxí začínající již v devadesátých letech. Jako první Čech získal mezinárodní certifikace Project Management Professional® i Program Management Professional®, obě od Project Management Institute. Specializuje se na řízení projektů a programů, přípravu a vedení certifikačních kursů pro profesionální vedoucí projektů a přípravu a zavádění správné metodiky řízení projektů. Například v roli ředitele projektu vedl Program výstavby automatizovaného systému monitoringu kmitočtového spektra na území celé ČR v hodnotě téměř miliarda Kč. Tento projekt získal ocenění „Search for New Heroes“ v soutěži The Computerworld Honors Program 2007 a ocenění „TOP Professional – projekt systémové integrace desetiletí“. Je také dlouholetým prezidentem České komory PMI.

 
 

Vedení důležitých programů a projektů zákazníka

Motto: programy vedené metodikou pro projekty nemusí skončit dobře.

Všichni žijeme ve velmi přísných rozpočtových podmínkách, za stálého nedostatku zdrojů a často při požadovaných nerealistických termínech dodání. Za takových podmínek si prostě nemůžeme dovolit dělat činnosti, které nepřinášejí hodnotu konečným dodávaným výstupům našich projektů. Náš přístup k projektovému řízení byl vytvořen na podporu našich schopností odvádět vysoce kvalitní práci při co nejnižších nákladech, v co nejkratší době a na požadované úrovni kvality. Proces projektového řízení se zaměřuje na ty činnosti, které zřetelně přispívají k přidané hodnotě našich služeb pro zákazníky.

Zkušenost ukazuje, že častou příčinou problémů rozsáhlých a komplikovaných projektů je fakt, že ve skutečnosti se nejedná o projekt, ale o program. Není-li tento rozdíl včas detekován, vede to ke stavu, kdy i přes snahu vést projekt podle osvědčených standardů nejsou faktory, typické pro programy, dostatečně ošetřeny, kontrolovány a řízeny. Projekty charakteru programu řízené metodikou pro řízení projektů představují významné riziko spočívající v

     •orientaci na náklady a ne na výnosy,
     •menší flexibilitě reakcí na vnější vlivy
     •a uzavřenosti a nutnosti přenosu koordinace mezi projekty na liniový management.

Jak tento stav poznat? Zatímco integrace výsledků projektu s byznys požadavky je primárně v odpovědnosti zákazníka, program obsahuje procesy řízení benefitů a obchodních iniciativ a pokrývá obchodní cíle a rizika. Odlišná je pochopitelně nejen metodika, ale i role manažera programu. Způsob řízení programu se liší od projektového řízení důrazem na

     •inkrementálnost dodávek,
     •realizaci benefitů (rozdíl oproti orientaci projektu na realizaci cíle) a jejich udržení,
     •soustředění se nejen na efektivitu a úspory, ale primárně na hledání příležitostí k výnosům,
     •komunikaci se všemi, kteří jsou programem ovlivněni
     •a v neposlední řadě na schopnost komunikace jazykem zákazníka.

Samozřejmě nejde o jedinou příčinu, proč se projekty dostávají do problémů. Podle našich zkušeností jde o příčinu, která je často přehlížena a jejíž dopady do projektu jsou významné. Ale hlavně máme s takovými projekty zkušenosti - zde například naleznete informaci o úspěšně vedeném projektu s charakterem programu. Obraťte se na nás chcete-li tyto zkušenosti využít ve svůj prospěch či pro jakékoliv další informace.

Příklad hodnocení pomoci v konkrétním projektu:

... bych rád vyzvedl účast Igor Luhana v projektu, protože pro mne je ohromnou jistotou jeho metodické zázemí. Zahnat dodavatele do takové defenzivy, jaké jste byl dnes svědkem, není jednoduchá záležitost. Jsem přesvědčen, že i nadále bude přínosem a chci Vás požádat o jeho udržení v projektu ...