ZAJÍMAVÉ ODKAZY

- PROJEKTOVÝ UNDERGROUND -
neformální organizace zajišťujíci sdílení know-how mezi manažery projektu

- ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD -
dokument o ocenění projektu ASMKS zmiňovaného v sekci o nás

- KUDY A KAM -
unikátní služba, jejíž nasazení bylo vedeno dle zásad řízení programů

- SEIZA -
Konzultace, školení na téma Demand management

- IPP MEASURE -
příklad úspěšného projektového nasazení nových technologií do praxe v oblasti měřicí techniky (např. technologie VXI)

 
 
INFORMACE

Služby zde uvedené garantuje:
Ing. Igor Luhan, CSc., PgMP, PMP - profesionální a zkušený vedoucí projektů s praxí začínající již v devadesátých letech. Jako první Čech získal mezinárodní certifikace Project Management Professional® i Program Management Professional®, obě od Project Management Institute. Specializuje se na řízení projektů a programů, přípravu a vedení certifikačních kursů pro profesionální vedoucí projektů a přípravu a zavádění správné metodiky řízení projektů. Například v roli ředitele projektu vedl Program výstavby automatizovaného systému monitoringu kmitočtového spektra na území celé ČR v hodnotě téměř miliarda Kč. Tento projekt získal ocenění „Search for New Heroes“ v soutěži The Computerworld Honors Program 2007 a ocenění „TOP Professional – projekt systémové integrace desetiletí“. Je také dlouholetým prezidentem České komory PMI.

 
 

Mentoring

Motto: efektivní cesta ke zlepšení.

Mentoring je příkladem postupu při přenosu znalostí na ostatní. S mentoringem se setká každý projektový manažer. Například hned v úvodních fázích projektu by měl fungovat jako mentor, který předává své projektové znalosti týmu. Běžný způsob mentoringu ve firmách bývá v poloze seniorní PM vůči juniorovi.

Princip spočívá v tom, že mentorované osobě se na základě důkladné znalosti praktických postupů snažíme ukazovat možnosti volby, pomáháme analyzovat současný stav a ujasnit si, kam by bylo možno dojít a čeho dosáhnout. Mentorování je zajímavá metoda, není ale samospasitelná - snažíme se ale, aby dala přínos odpovídající nákladům, které jí jsou věnovány. Nejen hmotným, ale i časovým, tedy aby čas věnovaný spolupráci s mentorem byl vždy přínosný.

Vždy jde o individuální činnost na základě vzájemné dohody. Kontaktujte nás, abychom mohli najít cestu, jak co nejefektivněji zlepšit vaše kompetence v řízení projektů či programů!