ZAJÍMAVÉ ODKAZY

- PROJEKTOVÝ UNDERGROUND -
neformální organizace zajišťujíci sdílení know-how mezi manažery projektu

- ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD -
dokument o ocenění projektu ASMKS zmiňovaného v sekci o nás

- KUDY A KAM -
unikátní služba, jejíž nasazení bylo vedeno dle zásad řízení programů

- SEIZA -
Konzultace, školení na téma Demand management

- IPP MEASURE -
příklad úspěšného projektového nasazení nových technologií do praxe v oblasti měřicí techniky (např. technologie VXI)

 
 
INFORMACE

Služby zde uvedené garantuje:
Ing. Igor Luhan, CSc., PgMP, PMP - profesionální a zkušený vedoucí projektů s praxí začínající již v devadesátých letech. Jako první Čech získal mezinárodní certifikace Project Management Professional® i Program Management Professional®, obě od Project Management Institute. Specializuje se na řízení projektů a programů, přípravu a vedení certifikačních kursů pro profesionální vedoucí projektů a přípravu a zavádění správné metodiky řízení projektů. Například v roli ředitele projektu vedl Program výstavby automatizovaného systému monitoringu kmitočtového spektra na území celé ČR v hodnotě téměř miliarda Kč. Tento projekt získal ocenění „Search for New Heroes“ v soutěži The Computerworld Honors Program 2007 a ocenění „TOP Professional – projekt systémové integrace desetiletí“. Je také dlouholetým prezidentem České komory PMI.

 
 

Pomoc při budování projektové kanceláře

Motto: úspěch vyrůstá z identifikace potřeb a pochopení závislostí.

Existence projektové kanceláře je v dnešní době podmínkou dosažení obchodních výsledků. Vzhledem k široké škále úkolů, které před projektovou kanceláří leží, spočívá jediná rozumná cesta při její tvorbě v uvážlivé volbě prvního cíle, kterého je třeba dosáhnout a který v aktuální situaci přinese nejvyšší obchodní úspěch. Škála leží od podpory jednoho klíčového programu ve firmě, přes standardizaci praktik a procesů, až po centralizaci projektového řízení do jednoho útvaru.

Úspěšné zavedení projektové kanceláře, kromě přesné definice cíle, nákladů a přínosů, je naprosto podmíněno aktivní podporou nejvyššího managementu firmy. V praxi se osvědčuje, je-li odpovědnost za zavedení projektové kanceláře delegována na osobu zvenčí, a to hned ze tří důvodů. Externí subjekt vedoucí implementaci projektové kanceláře musí využívat podporu nejvyššího vedení firmy a bez této podpory není schopen svůj úkol splnit. Je-li tedy v impementaci pokrok, pak všichni vnímají i přítomnost této podpory. Další důvod může spočívat ve snazším překonání vnitřní rezistence, vznikající typicky z obav ze zvýšení byrokracie. Třetí důvod pak spočívá v nezávislosti, která se projevuje v řadě faktorů, například v pomoci při výběru personálního obsazení kanceláře.

Máme s budováním a rozvojem projektové kanceláře zkušenosti. Obraťte se na nás, chcete-li je využít ve svůj prospěch, či pro jakékoliv další informace - využijte připravený formulář.