ZAJÍMAVÉ ODKAZY

- PROJEKTOVÝ UNDERGROUND -
neformální organizace zajišťujíci sdílení know-how mezi manažery projektu

- ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD -
dokument o ocenění projektu ASMKS zmiňovaného v sekci o nás

- KUDY A KAM -
unikátní služba, jejíž nasazení bylo vedeno dle zásad řízení programů

- SEIZA -
Konzultace, školení na téma Demand management

- IPP MEASURE -
příklad úspěšného projektového nasazení nových technologií do praxe v oblasti měřicí techniky (např. technologie VXI)

 
 
INFORMACE

Služby zde uvedené garantuje:
Ing. Igor Luhan, CSc., PgMP, PMP - profesionální a zkušený vedoucí projektů s praxí začínající již v devadesátých letech. Jako první Čech získal mezinárodní certifikace Project Management Professional® i Program Management Professional®, obě od Project Management Institute. Specializuje se na řízení projektů a programů, přípravu a vedení certifikačních kursů pro profesionální vedoucí projektů a přípravu a zavádění správné metodiky řízení projektů. Například v roli ředitele projektu vedl Program výstavby automatizovaného systému monitoringu kmitočtového spektra na území celé ČR v hodnotě téměř miliarda Kč. Tento projekt získal ocenění „Search for New Heroes“ v soutěži The Computerworld Honors Program 2007 a ocenění „TOP Professional – projekt systémové integrace desetiletí“. Je také dlouholetým prezidentem České komory PMI.

 
 

Demand management

Demand management představuje činnosti, které se zabývají pochopením a ovlivňováním poptávky zákazníků (i vnitřních) po službách, jakož i zajištěním kapacity pro uspokojení této poptávky. Tím se s řízením projektů potkává hned ve dvou směrech - jednak při soupeření o zdroje firmy, jednak jako praktická aplikace projektového řízení při implementaci.

Demand management bývá v různých společnostech nastaven velmi rozdílně. Zkušenosti ale ukazují, že nejčastěji je to suboptimální proces, který spolu s měnící se společností méně a méně vyhovuje jejím potřebám.

Obvyklým řešením je využití některého, v současné době populárního přístupu, jako je například SixSigma a proces více či méně zdařile optimalizovat. Pro tento problém však existuje odpovídající nástroj - zavedení skutečného Demand managementu.

Při zavádění Demand Managementu spolupracujeme se specialistou - firmou Management 360, a využíváme jejího vlastního přístupu, osvědčeného v praxi. Obraťte se na nás, chcete-li tyto zkušenosti využít ve svůj prospěch či pro jakékoliv další informace - využijte připravený formulář.