ZAJÍMAVÉ ODKAZY

- PROJEKTOVÝ UNDERGROUND -
neformální organizace zajišťujíci sdílení know-how mezi manažery projektu

- ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD -
dokument o ocenění projektu ASMKS zmiňovaného v sekci o nás

- KUDY A KAM -
unikátní služba, jejíž nasazení bylo vedeno dle zásad řízení programů

- SEIZA -
Konzultace, školení na téma Demand management

- IPP MEASURE -
příklad úspěšného projektového nasazení nových technologií do praxe v oblasti měřicí techniky (např. technologie VXI)

 
 
INFORMACE

Služby zde uvedené garantuje:
Ing. Igor Luhan, CSc., PgMP, PMP - profesionální a zkušený vedoucí projektů s praxí začínající již v devadesátých letech. Jako první Čech získal mezinárodní certifikace Project Management Professional® i Program Management Professional®, obě od Project Management Institute. Specializuje se na řízení projektů a programů, přípravu a vedení certifikačních kursů pro profesionální vedoucí projektů a přípravu a zavádění správné metodiky řízení projektů. Například v roli ředitele projektu vedl Program výstavby automatizovaného systému monitoringu kmitočtového spektra na území celé ČR v hodnotě téměř miliarda Kč. Tento projekt získal ocenění „Search for New Heroes“ v soutěži The Computerworld Honors Program 2007 a ocenění „TOP Professional – projekt systémové integrace desetiletí“. Je také dlouholetým prezidentem České komory PMI.

 
 

Příprava a zavedení metodiky řízení projektů

Motto: praktický je nástroj, který pomáhá.

Projektová metodika stanovuje výstupy, které vznikají ve fázi projektově řízené realizace obchodních případů (zakázek), a tím stanovuje zásady a definuje metody a postupy pro řízení projektů. Jedním z hlavních cílů kvalitně připravené metodiky řízení projektů je vytvořit podmínky a nastavit kriteria pro hospodárné nakládání s finančními a personálními prostředky společnosti při realizaci projektů, případně i pro zvýšení obratu či zisku při těchto aktivitách. Nikdy nebylo a není naším cílem připravit teoretický dokument, ale naopak zcela praktického pomocníka manažerů projektu i vedení firmy. Z toho důvodu při přípravě používáme ten princip, kdy je v každé etapě definována sada dokumentů, které je třeba (nebo je vhodné) vyplnit. Každý z těchto dokumentů je vybaven šablonou, jejíž součástí je popis definující účel dokumentu a vymezujícím data, která mají být v dokumentu uvedena (tedy aplikace zásady, že mazání nadbytečných informací je rychlejší než vytváření nového obsahu).

Praxe ukazuje, že s ohledem na aplikační i technologickou různorodost realizovaných projektů, typickou pro tuzemské firmy, není možno definovat detailní metodiku, která by vedla manažera projektu v každém okamžiku jeho činnosti a zároveň byla stabilní a použitelná přes většinu realizovaných projektů. Proto bývá námi navrhovaná metodika dodávána v několika variantách, pro projekty různé obtížnosti, rizikovosti, dlouhodobosti apod.

Jedním z prvků zavedení metodiky je typová databáze procesů řízení projektů. Ta je uložena v systému ProcessBook, který po naplnění umožní snadnou modifikaci procesů a především jejich jednoduché zpřístupnění všem zaměstnancům. Implementace projektového řízení v konkrétní společnosti spočívá především ve specifikaci obecných postupů v typové databázi. Je třeba určit, jak se přesně má která činnost provádět, kdo jí provádí, jak vypadají reporty, atd.

Jakmile se projektové procesy naspecifikují, každý si může přečíst, jaká je jeho role v projektovém řízení a jakým způsobem má provádět každou činnost. Zároveň můžete kontrolovat, kdo se kdy se svými povinnostmi seznámil a kdo tak ještě neučinil.

Samozřejmě výstupem nemohou být "prefabrikované" obecné dokumenty, naopak jejich příprava probíhá v úzké spolupráci s představiteli zákazníka a budoucích uživatelů metodiky. V neposlední řadě však vychází ze znalostí a zkušeností jak z literatury (především jmenujme standard PMBOK®), tak z praktických zkušeností získaných praxí v různých oblastech projektového řízení. Tyto znalosti a zkušenosti přináší uživatelům ve formě, v níž je mohou snadno využít.

Obraťte se na nás v případě zájmu o tuto službu či pro jakékoliv bližší informace - využijte připravený formulář.