IPPproject – intenzivní příprava projektů

Většina lidí má za to, že jsou schopni úspěšně realizovat jakýkoliv projekt. Ve skutečnosti, ale tuto schopnost každý nemá a kvalitní řízení projektů není lehké. Právě proto se projektové řízení vyvinulo v samostatný obor, který v posledním půlstoletí systematicky zkoumal mnoho úspěšných i neúspěšných projektů. Výsledkem byla mnohá doporučení a z nich časem vzešly ucelené metodologie pro zdárné vedení projektů od začátku do konce. V některých zemích je dokonce jejich použití podmínkou výběru dodavatele pro státní či firemní zakázky.

Specializujeme se na řízení projektů a programů, přípravu a vedení certifikačních kursů pro profesionální vedoucí projektů a další vzdělávání zkušených manažerů projektů, a též na přípravu a zavádění správné metodiky řízení projektů.

Jak zkušenosti jak z praktického řízení projektů, tak z různých metodických úkolů, definují zaměření našich aktivit primárně na pomoc zkušeným manažerům projektu. Ať se jedná o přímou pomoc v kritických situacích programu či projektu, který řídí, tak o zvyšování kvalifikace a přípravu. V neposlední řadě se jedná i o pomoc nejbližším spojencům manažera projektu – vlastníkům.

Jsme si vědomi toho, že čas je pro úspěšné manažery projektu vzácný zdroj. Proto naše služby nabízíme nejen v klasickém formátu, ale především jako individuální pomoc a spolupráci; v případě školení pak jako víkendovou akci, která nezpůsobí vyčlenění manažera projektu z jeho aktivit na několik dní.