ZAJÍMAVÉ ODKAZY

- PROJEKTOVÝ UNDERGROUND -
neformální organizace zajišťujíci sdílení know-how mezi manažery projektu

- ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD -
dokument o ocenění projektu ASMKS zmiňovaného v sekci o nás

- KUDY A KAM -
unikátní služba, jejíž nasazení bylo vedeno dle zásad řízení programů

- SEIZA -
Konzultace, školení na téma Demand management

- IPP MEASURE -
příklad úspěšného projektového nasazení nových technologií do praxe v oblasti měřicí techniky (např. technologie VXI)

 
 
INFORMACE

Služby zde uvedené garantuje:
Ing. Igor Luhan, CSc., PgMP, PMP - profesionální a zkušený vedoucí projektů s praxí začínající již v devadesátých letech. Jako první Čech získal mezinárodní certifikace Project Management Professional® i Program Management Professional®, obě od Project Management Institute. Specializuje se na řízení projektů a programů, přípravu a vedení certifikačních kursů pro profesionální vedoucí projektů a přípravu a zavádění správné metodiky řízení projektů. Například v roli ředitele projektu vedl Program výstavby automatizovaného systému monitoringu kmitočtového spektra na území celé ČR v hodnotě téměř miliarda Kč. Tento projekt získal ocenění „Search for New Heroes“ v soutěži The Computerworld Honors Program 2007 a ocenění „TOP Professional – projekt systémové integrace desetiletí“. Je také dlouholetým prezidentem České komory PMI.

 
 

Od řízení projektu k programu

Tento kurs je určen pro zkušené projektové manažery, jejichž praxe se postupně posouvá k řízení větších a větších projektů, které čím dále víc nabývají charakteru programu. Praxe jednoznačně ukázala, že projekty charakteru programu řízené metodikou pro řízení projektů představují riziko jak pro firmu, v nichž probíhají, tak pro manažery těchto programů. Pro manažera spočívá riziko ve vyšší pravděpodobnosti neúspěchu, pro firmu je jistě bolestnější.

Příčiny toho spočívají v trojici základních rozdílů mezi projekty a programy:

• Programy jsou primárně orientované na výnosy, projekty na náklady.

• Řízení projektů projevuje obecně menší flexibilitu reakcí na vnější vlivy, které naopak jsou v programech určující.

• Relativní uzavřenost projektů - pokud více projektů vzájemně souvisí, vyžaduje vzájemnou koordinaci a pokud taková koordinace není, přenáší se na liniový management.

Není pravda druhý extrém, že vše jsou programy, právě naopak. Ale to nic nemění na nezbytnosti detekce programů v portfoliu projektů firmy a přizpůsobení metody řízení jejich existenci. Platí přitom, že vlastní název nemá obvykle vůbec žádný vztah k tomu, zda jde skutečně o program nebo o projekt.

Kurs trvá jeden den a je rozdělen na tři části, které spolu úzce souvisí. První část je věnována praktickému příkladu řízení programu s tím, že se porovnává s metodikou řízení projektu. Druhá část se již věnuje rozdílům mezi řízením projektu a programu, jakož i praktickým dopadům do návyků manažera projektu, který byl vybrán pro řízení programu. Poslední část je o jedné z nejdůležitějších činností manažera programu – a to jeho roli vlastníka projektů, které program tvoří.

Na tomto odkazu si můžete přečíst část učebního textu, která se týká prvních zkušeností s řízením programu.

Obsah tohoto kursu lze využít jako součást přípravy k certifikaci PgMP, tedy k nejvyšší certifikaci dosažitelné v projektovém řízení. Zkušený manažer projektu v kursu získá informace o odlišnosti řízení programů od toho, co zná, a může tak svou zkušenost a praxi využít pro získání nejvyšší dosažitelné certifikace. Navíc získá možnost si nanečisto vyzkoušet zkušební test a zároveň se dozvědět, které odpovědi byly správné či špatné a proč. Tato možnost je vskutku unikátní. Účastník také získává 8 PDU, které může vykázat pro obnovu certifikace PMP/PgMP.

Kurs již úspěšně absolvovalo 19 účastníků. Podívejte se, jak tento kurs účastníci hodnotili (hodnocení účastníků je zde).

Cena kursu

Cena tohoto kursu je 16 000,- Kč za osobu plus DPH. Při dvou a více účastnících na jedné objednávce / faktuře je fakturována cena pouze za první dva účastníky.

Maximální počet účastníků v jednom kursu je z důvodu kvality a individuálního přístupu omezen na 6 osob.

Nejbližší termíny konání kursu jsou následující:
téma typ kursu od do
patero úspěšného projektu Po. a Út. (16 PDU) 11.9. 12.9.
příprava PMP Po. až St. 18.9. 20.9.
od projektu k programu Čt. (8 PDU) 2.11. 2.11.
příprava PMP (poslední podle stávající verze standardu) St. až Pá. 15.11. 17.11.
Garance konání kursu: Víme, co to znamená "vyběhat si všechny papíry" a pak zjistit, že kurs se kvůli malému zájmu nekoná. Proto vám garantujeme, že všechny zde uvedené kursy se konat budou (nezasáhne-li vyšší moc).