ZAJÍMAVÉ ODKAZY

- PROJEKTOVÝ UNDERGROUND -
neformální organizace zajišťujíci sdílení know-how mezi manažery projektu

- ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD -
dokument o ocenění projektu ASMKS zmiňovaného v sekci o nás

- KUDY A KAM -
unikátní služba, jejíž nasazení bylo vedeno dle zásad řízení programů

- SEIZA -
Konzultace, školení na téma Demand management

- IPP MEASURE -
příklad úspěšného projektového nasazení nových technologií do praxe v oblasti měřicí techniky (např. technologie VXI)

 
 
INFORMACE

Služby zde uvedené garantuje:
Ing. Igor Luhan, CSc., PgMP, PMP - profesionální a zkušený vedoucí projektů s praxí začínající již v devadesátých letech. Jako první Čech získal mezinárodní certifikace Project Management Professional® i Program Management Professional®, obě od Project Management Institute. Specializuje se na řízení projektů a programů, přípravu a vedení certifikačních kursů pro profesionální vedoucí projektů a přípravu a zavádění správné metodiky řízení projektů. Například v roli ředitele projektu vedl Program výstavby automatizovaného systému monitoringu kmitočtového spektra na území celé ČR v hodnotě téměř miliarda Kč. Tento projekt získal ocenění „Search for New Heroes“ v soutěži The Computerworld Honors Program 2007 a ocenění „TOP Professional – projekt systémové integrace desetiletí“. Je také dlouholetým prezidentem České komory PMI.

 
 

Individuální pomoc vlastníkovi (sponzorovi) projektu při zvyšování efektivity

Motto: je v zájmu vlastníka projektu, aby prosazoval své zájmy ve správný čas a správnými nástroji.

V zájmu vlastníka projektu je

     • mít efektivní projekt,
     • který splní cíle a vyhoví omezením.

Toho nelze dosáhnout bez znalosti role, kterou vlastník projektu hraje jak v projektu, tak i v organizaci. Jeho úloha spočívá v usazení projektu do cílů organizace a ve vytváření mostů mezi projektem a jeho okolím. Tedy mezi procesně orientovanými složkami organizace a týmem projektu, který je a musí být orientován na výsledek. Praxe ukazuje, že ne všichni vlastníci mají zcela jasno v odpovědnostech, které na ně z jejich role plynou. Role vlastníka projektu nezačíná získáním peněz pro projekt a nekončí podpisem základního dokumentu projektu.

Příprava vlastníka je skutečně individuální. Každá situace je jedinečná, daná jak zvyklostmi firmy, tak osobností vlastníka projektu. Vycházíme z přesvědčení, že tady běžné standardní školení nepomáhá, prezentace jsou ztrátou času většinou již tak dost zaměstnaných lidí, kteří v této roli vystupují. Příprava vlastníka projektu je založena na individuálních konzultacích, při nichž se snažíme přivést jej k plnému poznání a pochopení role, v níž stojí a jejíž plnění od něj okolí očekává. Během těchto konzultací jednak rozebíráme konkrétní situace, v nichž se vlastník nachází, a společně hledáme nejvýhodnější postup, jednak řešíme modelové situace, v nichž by se mohl ocitnout. Zároveň se obsahem i termínově snažíme maximálně přizpůsobit možnostem vlastníka. V žádném případě nejde o teoretickou přípravu, ale o splnění předem dohodnutých výkonových kritérií, která budou reflektovat míru zlepšení připravované osoby.

Obraťte se na nás v případě zájmu o tuto službu či pro jakékoliv bližší informace - využijte připravený formulář.