Prověření připravenosti firmy k podpoře svých projektů

Prověření připravenosti firmy k podpoře svých projektů

Motto: kdo se nezlepšuje, neroste; kdo neroste, odumírá.

Ověření zralosti společnosti z hlediska podpory projektů se provádí na základě modelů založených na systému doporučených procesů a jejich parametrů. Většina z používaných modelů vychází z Capability Maturity Modelu (CMM), vydaného v druhé půlce osmdesátých let společností Software Engineering Institute’s (SEI). Jsou založeny na dotaznících, které poskytují jednoduchý nástroj pro identifikaci procesních oblastí, které si zaslouží zlepšení. Aktuálně je na trhu několik modelů, které tuto schopnost prověřují. Vzhledem k naší orientaci na prověřené profesionální výstupy společnosti Project Management Institute doporučujeme využít model této společnosti, označovaný jako OPM3. Tato metodika je vhodná pro firmy nejrůznějších velikostí a zaměření.

Model OPM3 je založen na definici pěti úrovní vyspělosti firmy. Cílem je, aby firma detekovala procesy, které jsou z hlediska úrovně, na níž se pohybuje, vhodné ke zlepšení vůči stávajícícmu stavu. Teprve když se podaří usadit všechny procesy do parametrů odpovídajících dané úrovni, je možno se začít posouvat k další a vyšší úrovni. Tento princip zajistí, že jsou detekována taková zlepšení, která povedou k nejrychlejšímu zlepšení s viditelnými výsledky. Kromě organizací s požadavkem pochopit a zlepšit svou schopnost k efektivnímu řízení projektů a programů je možno model využít i pro identifikaci klíčových postupů, na nichž je efektivní řízení založeno. Při tom se využívá bohaté hnow-how, které bylo do modelu a informací v něm vloženo celosvětovou komunitou manažerů projektů a programů.

Z praktického hlediska představuje ověření na základě modelu OPM3 vyplnění rozsáhlého dotazníku, obsahujícího řadu konkrétních otázek dotýkajících se způsobu řízení firmy a projektů a způsobu nastavení procesů, které k nim mají vztah. Na základě odpovědí model vydá jednak informaci o úrovni vyspělosti organizace, jednak doporučení, které procesy a jak zlepšit, aby se fungování v rámci dané úrovně zefektivnilo. Toto vyplnění může po zakoupení licence provést kdokoliv z vaší firmy. Naše pomoc, kromě případné úspory času pracovníka, který vyplňuje dotazník, primárně spočívá:

•v nezávislém ohodnocení stupně určitých stavů (klasická otázka: co je hodně a co je málo?)
•a v pomoci interpretovat doporučení a konvertovat je do konkrétních kroků, opět prizmatem zkušenosti z jiných firem.

Máme s takovými projekty zkušenosti, na vývoji modelu OPM3 jsme se částečně podíleli. Obraťte se na nás, chcete-li tyto zkušenosti využít ve svůj prospěch či pro jakékoliv další informace – využijte připravený formulář.