O nás

Ing. Igor Luhan, CSc., PgMP, PMP – certifikovaný profesionální a zkušený vedoucí programů a projektů


Společenská odpovědnost a etika

klikněte pro více informací …


Zajímavé odkazy

Zajímavé odkazy:
– projektový underground – neformální organizace zajišťujíci sdílení know-how mezi manažery projektu
– Český telekomunikační úřad – dokument o ocenění projektu ASMKS zmiňovaného v sekci o nás
– IPP measure – příklad úspěšného projektového nasazení nových technologií do praxe v oblasti měřicí techniky (např. technologie VXI)
Upozornění: tento výčet nepředstavuje seznam zákazníků