Dozor nad problematickými projekty a jejich záchrana

Dozor nad problematickými projekty a jejich záchrana

Motto: na každý problém použít správný nástroj.

Je třeba si uvědomit, že problém není totéž co riziko. Problém komplikuje situaci již nyní, zatímco riziko může komplikovat až budoucnost. Jak poznáte projekt, který má problém? Podle minimálně jednoho z následujících příznaků:

• zpoždění vůči harmonogramu,
• překročené náklady,
• vzrůst obav o technické řešení,
• růst problémů se subdodávkami a/nebo
• v projektu se objevují „překvapení“.

V takové situaci je třeba postupovat v následující sekvenci kroků:

• Je dosud tento projekt vůbec zapotřebí? Pokud ne, ukončeme jej.
• Je tento projekt stále rozumný? Pokud ne, ukončeme jej.
• Je vůbec možnost něco změnit, nebo je lepší pokračovat tak, jak je?
• Co je skutečně špatně (toto je klíčová otázka!)?
• Jak to vyřešit?
• A nakonec implementovat, sledovat a vyhodnotit.

Nezapomínejme, že kromě zlepšení v projektu je většinou třeba uvažovat i o zlepšení v organizaci, v níž projekt probíhá!

Jaká je role externího experta v této situaci? Musí interpretovat aktuální procesy optikou obecného a osvědčeného know-how. Měl by poskytnout neformální a „nepsanou“ podporu. Ale především musí trvat a nutit k využívání osvědčených metodik, především těch, které zlepší aktuální situaci a to co nejdříve. No a to je i postup, kterého v těchto situacích používáme. Obraťte se na nás, chcete-li naše zkušenosti využít ve svůj prospěch či pro jakékoliv další informace.

Příklad hodnocení pomoci v konkrétním projektu:

… bych rád vyzvedl účast Igor Luhana v projektu, protože pro mne je ohromnou jistotou jeho metodické zázemí. Zahnat dodavatele do takové defenzivy, jaké jste byl dnes svědkem, není jednoduchá záležitost. Jsem přesvědčen, že i nadále bude přínosem a chci Vás požádat o jeho udržení v projektu …