Individuální pomoc vlastníkovi (sponzorovi) projektu při zvyšování efektivity

Individuální pomoc vlastníkovi (sponzorovi) projektu při zvyšování efektivity

Motto: je v zájmu vlastníka projektu, aby prosazoval své zájmy ve správný čas a správnými nástroji.

V zájmu vlastníka projektu je

• mít efektivní projekt,
• který splní cíle a vyhoví omezením.

Toho nelze dosáhnout bez znalosti role, kterou vlastník projektu hraje jak v projektu, tak i v organizaci. Jeho úloha spočívá v usazení projektu do cílů organizace a ve vytváření mostů mezi projektem a jeho okolím. Tedy mezi procesně orientovanými složkami organizace a týmem projektu, který je a musí být orientován na výsledek. Praxe ukazuje, že ne všichni vlastníci mají zcela jasno v odpovědnostech, které na ně z jejich role plynou. Role vlastníka projektu nezačíná získáním peněz pro projekt a nekončí podpisem základního dokumentu projektu.

Příprava vlastníka je skutečně individuální. Každá situace je jedinečná, daná jak zvyklostmi firmy, tak osobností vlastníka projektu. Vycházíme z přesvědčení, že tady běžné standardní školení nepomáhá, prezentace jsou ztrátou času většinou již tak dost zaměstnaných lidí, kteří v této roli vystupují. Příprava vlastníka projektu je založena na individuálních konzultacích, při nichž se snažíme přivést jej k plnému poznání a pochopení role, v níž stojí a jejíž plnění od něj okolí očekává. Během těchto konzultací jednak rozebíráme konkrétní situace, v nichž se vlastník nachází, a společně hledáme nejvýhodnější postup, jednak řešíme modelové situace, v nichž by se mohl ocitnout. Zároveň se obsahem i termínově snažíme maximálně přizpůsobit možnostem vlastníka. V žádném případě nejde o teoretickou přípravu, ale o splnění předem dohodnutých výkonových kritérií, která budou reflektovat míru zlepšení připravované osoby.

Obraťte se na nás v případě zájmu o tuto službu či pro jakékoliv bližší informace – využijte připravený formulář.