Mentoring

Mentoring

Motto: efektivní cesta ke zlepšení.

Mentoring je příkladem postupu při přenosu znalostí na ostatní. S mentoringem se setká každý projektový manažer. Například hned v úvodních fázích projektu by měl fungovat jako mentor, který předává své projektové znalosti týmu. Běžný způsob mentoringu ve firmách bývá v poloze seniorní PM vůči juniorovi.

Princip spočívá v tom, že mentorované osobě se na základě důkladné znalosti praktických postupů snažíme ukazovat možnosti volby, pomáháme analyzovat současný stav a ujasnit si, kam by bylo možno dojít a čeho dosáhnout. Mentorování je zajímavá metoda, není ale samospasitelná – snažíme se ale, aby dala přínos odpovídající nákladům, které jí jsou věnovány. Nejen hmotným, ale i časovým, tedy aby čas věnovaný spolupráci s mentorem byl vždy přínosný.

Vždy jde o individuální činnost na základě vzájemné dohody. Kontaktujte nás, abychom mohli najít cestu, jak co nejefektivněji zlepšit vaše kompetence v řízení projektů či programů!