Pomoc při budování projektové kanceláře

Pomoc při budování projektové kanceláře

Motto: úspěch vyrůstá z identifikace potřeb a pochopení závislostí.

Existence projektové kanceláře je v dnešní době podmínkou dosažení obchodních výsledků. Vzhledem k široké škále úkolů, které před projektovou kanceláří leží, spočívá jediná rozumná cesta při její tvorbě v uvážlivé volbě prvního cíle, kterého je třeba dosáhnout a který v aktuální situaci přinese nejvyšší obchodní úspěch. Škála leží od podpory jednoho klíčového programu ve firmě, přes standardizaci praktik a procesů, až po centralizaci projektového řízení do jednoho útvaru.

Úspěšné zavedení projektové kanceláře, kromě přesné definice cíle, nákladů a přínosů, je naprosto podmíněno aktivní podporou nejvyššího managementu firmy. V praxi se osvědčuje, je-li odpovědnost za zavedení projektové kanceláře delegována na osobu zvenčí, a to hned ze tří důvodů. Externí subjekt vedoucí implementaci projektové kanceláře musí využívat podporu nejvyššího vedení firmy a bez této podpory není schopen svůj úkol splnit. Je-li tedy v impementaci pokrok, pak všichni vnímají i přítomnost této podpory. Další důvod může spočívat ve snazším překonání vnitřní rezistence, vznikající typicky z obav ze zvýšení byrokracie. Třetí důvod pak spočívá v nezávislosti, která se projevuje v řadě faktorů, například v pomoci při výběru personálního obsazení kanceláře.

Máme s budováním a rozvojem projektové kanceláře zkušenosti. Obraťte se na nás, chcete-li je využít ve svůj prospěch, či pro jakékoliv další informace – využijte připravený formulář.

Motto: úspěch vyrůstá z identifikace potřeb a pochopení závislostí.

Existence projektové kanceláře je v dnešní době podmínkou dosažení obchodních výsledků. Vzhledem k široké škále úkolů, které před projektovou kanceláří leží, spočívá jediná rozumná cesta při její tvorbě v uvážlivé volbě prvního cíle, kterého je třeba dosáhnout a který v aktuální situaci přinese nejvyšší obchodní úspěch. Škála leží od podpory jednoho klíčového programu ve firmě, přes standardizaci praktik a procesů, až po centralizaci projektového řízení do jednoho útvaru.

Úspěšné zavedení projektové kanceláře, kromě přesné definice cíle, nákladů a přínosů, je naprosto podmíněno aktivní podporou nejvyššího managementu firmy. V praxi se osvědčuje, je-li odpovědnost za zavedení projektové kanceláře delegována na osobu zvenčí, a to hned ze tří důvodů. Externí subjekt vedoucí implementaci projektové kanceláře musí využívat podporu nejvyššího vedení firmy a bez této podpory není schopen svůj úkol splnit. Je-li tedy v impementaci pokrok, pak všichni vnímají i přítomnost této podpory. Další důvod může spočívat ve snazším překonání vnitřní rezistence, vznikající typicky z obav ze zvýšení byrokracie. Třetí důvod pak spočívá v nezávislosti, která se projevuje v řadě faktorů, například v pomoci při výběru personálního obsazení kanceláře.

Máme s budováním a rozvojem projektové kanceláře zkušenosti. Obraťte se na nás, chcete-li je využít ve svůj prospěch, či pro jakékoliv další informace – využijte připravený formulář.