Posuzování kvality řízení konkrétního projektu

Posuzování kvality řízení konkrétního projektu

Motto: na každý problém použít správný nástroj.

Nezávislé posouzení kvality projektového řízení je obvykle potřeba v následujících situacích:

• spor mezi poskytovatelem projektového řízení a zákazníkem,
• překročené náklady na projekt,
• problémy s použitelností výstupů z projektu,
• pochyby o efektivnosti prostředků vynaložených na řízení projektu a/nebo
• obhájení nákladů na projektové řízení před nadřízenou institucí.

Pomocí v podobné situaci je nezávislé posouzení řízení projektu z následujících pohledů:

• Jaká byla kvalita řízení projektu (kvalita projektu je definována primárně použitelností produktu, který v projektu vznikl).
• Nakolik efektivně byly náklady na řízení projektu vynaloženy (např. srovnáním s obdobnými projekty).

Obraťte se na nás, potřebujete-li o nezávislé posouzení či pro jakékoliv další informace.