Vedení důležitých programů a projektů zákazníka

Vedení důležitých programů a projektů zákazníka

Motto: programy vedené metodikou pro projekty nemusí skončit dobře.

Všichni žijeme ve velmi přísných rozpočtových podmínkách, za stálého nedostatku zdrojů a často při požadovaných nerealistických termínech dodání. Za takových podmínek si prostě nemůžeme dovolit dělat činnosti, které nepřinášejí hodnotu konečným dodávaným výstupům našich projektů. Náš přístup k projektovému řízení byl vytvořen na podporu našich schopností odvádět vysoce kvalitní práci při co nejnižších nákladech, v co nejkratší době a na požadované úrovni kvality. Proces projektového řízení se zaměřuje na ty činnosti, které zřetelně přispívají k přidané hodnotě našich služeb pro zákazníky.

Zkušenost ukazuje, že častou příčinou problémů rozsáhlých a komplikovaných projektů je fakt, že ve skutečnosti se nejedná o projekt, ale o program. Není-li tento rozdíl včas detekován, vede to ke stavu, kdy i přes snahu vést projekt podle osvědčených standardů nejsou faktory, typické pro programy, dostatečně ošetřeny, kontrolovány a řízeny. Projekty charakteru programu řízené metodikou pro řízení projektů představují významné riziko spočívající v

• orientaci na náklady a ne na výnosy,
• menší flexibilitě reakcí na vnější vlivy
• a uzavřenosti a nutnosti přenosu koordinace mezi projekty na liniový management.

Jak tento stav poznat? Zatímco integrace výsledků projektu s byznys požadavky je primárně v odpovědnosti zákazníka, program obsahuje procesy řízení benefitů a obchodních iniciativ a pokrývá obchodní cíle a rizika. Odlišná je pochopitelně nejen metodika, ale i role manažera programu. Způsob řízení programu se liší od projektového řízení důrazem na

• inkrementálnost dodávek,
• realizaci benefitů (rozdíl oproti orientaci projektu na realizaci cíle) a jejich udržení,
• soustředění se nejen na efektivitu a úspory, ale primárně na hledání příležitostí k výnosům,
• komunikaci se všemi, kteří jsou programem ovlivněni
• a v neposlední řadě na schopnost komunikace jazykem zákazníka.

Samozřejmě nejde o jedinou příčinu, proč se projekty dostávají do problémů. Podle našich zkušeností jde o příčinu, která je často přehlížena a jejíž dopady do projektu jsou významné. Ale hlavně máme s takovými projekty zkušenosti – zde například naleznete informaci o úspěšně vedeném projektu s charakterem programu. Obraťte se na nás chcete-li tyto zkušenosti využít ve svůj prospěch či pro jakékoliv další informace.

Mnoho informací najdete také v nové knize Jak jsem potkal programy. Je to praktická kniha pro projektové manažery. Ti dobře znají procesy řízení projektu, a tak je pro ně lepší poznávat specifika programového řízení v porovnání s ním. Krok za krokem se v knize porovnávají jednotlivé aspekty programového řízení s projektovým a ukazuje se, kde je rozdíl a proč. Kniha se věnuje praktickému popisu, reálným zkušenostem, konkrétním doporučením. Postupně se kniha dostává až k popisu certifikace programového manažera. Praxe autora při přípravě několika úspěšně certifikovaných manažerů programu ukazuje, že tento „srovnávací“ přístup je efektivnější než obvyklý procesní popis. Kniha je svým pojetím unikátní i ve světovém kontextu a má patronát České i Slovenské komory PMI. Její cena je 290,- Kč plus DPH. Pro objednání využijte na tento odkaz.

Příklad hodnocení pomoci v konkrétním projektu:

… bych rád vyzvedl účast Igor Luhana v projektu, protože pro mne je ohromnou jistotou jeho metodické zázemí. Zahnat dodavatele do takové defenzivy, jaké jste byl dnes svědkem, není jednoduchá záležitost. Jsem přesvědčen, že i nadále bude přínosem a chci Vás požádat o jeho udržení v projektu …