Kniha Projektový manažer v době transformace (PDF)

Změna se stává neodmyslitelnou součástí našeho života. V měnícím se prostředí je pro úspěch klíčovou dovedností schopnost přizpůsobit se. Tato dynamika se projevuje i v projektovém řízení, kde se tradiční metodiky mění k flexibilnějším přístupům. Aby projektový manažer v tomto prostředí uspěl, musí být schopen se přizpůsobit změnám a využít je ve svůj prospěch.

Category:

Popis

Průvodce moderními strategiemi projektového řízení určená, který obsahuje poznatky a zkušenosti z reálného světa i praktická doporučení pro orientaci ve stále se vyvíjejícím prostředí projektového řízení. Je určen odborníkům kteří se chtějí efektivně přizpůsobit měnícím se požadavkům kladeným na tuto profesi. 120 stran plných rad a doporučení sepsaných na základě 40 let praxe v projektovém a posléze i programovém řízení.

Zkušení projektoví manažeři hledají víc než jen soubor pravidel a postupů; touží po pochopení výzev a příležitostí v jejich oboru. Tato kniha se snaží poskytnout podrobný náhled do některých spletitostí spojených s řízením projektů a díky zvolené formě představuje i takové postřehy a perspektivy, které překračují hranice tradičních metodologií. Nejde o obsáhlé a systematické vysvětlení, ale o sbírku esejů, které zkoumají konkrétní témata klíčová pro současný vývoj v projektovém řízení. Tato kniha je určena zkušeným projektovým manažerům, kteří chtějí vědět, jak současné změny ovlivní jejich práci i požadavky na jejich profesi. Zkoumá měnící se obor projektového řízení a upozorňuje na dovednosti a znalosti, které jsou pro dnešní odborníky nezbytné, spolu se souvisejícími výzvami a příležitostmi.

Elektronická verze ve formátu PDF umožňuje všechny aktivity, včetně tisku. Není vybavena žádnou ochranou proti kopírování. Každá taková ochrana totiž znesnadňuje a znepříjemňuje čtení. Ale především spoléhám na profesionalitu čtenáře – projektového manažera, že nezneužije cizí duševní vlastnictví, jak se k tomu zavazuje i v Kodexu PM. Příprava každé knihy vyžaduje značné úsilí a nevelká odměna autorovi je formou poděkování.

Další informace

formát

Je k dispozici v následujících formátech: PDF, PDF pro čtečky, e-PUB, MOBI

Mohlo by se Vám líbit…