Školení a příprava

Většina lidí má za to, že jsou schopni úspěšně realizovat jakýkoliv projekt. Ve skutečnosti, ale tuto schopnost každý nemá a kvalitní řízení projektů není lehké. Právě proto se projektové řízení vyvinulo v samostatný obor, který v posledním půlstoletí systematicky zkoumal mnoho úspěšných, ale i neúspěšných projektů. Výsledkem byla mnohá doporučení a z nich časem vzešly ucelené metodologie pro zdárné vedení projektů od začátku do konce. V některých zemích je dokonce jejich použití podmínkou výběru dodavatele pro státní či firemní zakázky.

Organizace proto ve stále rostoucí míře akceptují vzdělávání a formální certifikaci manažerů projektu jako požadavek pro kariérní postup. Také zákazníci stále častěji požadují ve výběrových řízeních prokázání kvality manažera, který bude projekt řídit, formou certifikace. V neposlední řadě i jednotliví projektoví manažeři ocení možnost konfrontace svých znalostí a zkušeností s kolegy.

Námi nabízené kursy jsou ve třech formách: veřejné v předem daných termínech, neveřejné, které kopírují témata veřejných kursů, avšak jsou uspořádány v místě a termínu dle potřeby zadavatele, a individuální dle dohody.

Naše kursy jsou založené na fyzické interakci účastníků a aktivitách, které vedou k rychlému zapamatování základních informací. Nelze je proto konat vzdáleně. Proto sjednáváme termíny dle zájmu účastníků individuálně. Neváhejte proto si na tomto odkazu vyžádat konání kursu ve Vámi zvoleném termínu.


Příprava k nejvyšší certifikaci PgMP

Motto: na vrcholu kariéry …

Podrobnosti (pouze anglicky) …


Chcete si vyzkoušet, jak jste připraveni k certifikaci?

Motto: už to umím, můžu jít k testu!

Podrobnosti …


Od řízení projektu k programu

Motto: užitečné informace pro profesionály a ještě zisk 8 PDU

Podrobnosti …


Patero úspěšného projektu

Motto: co v našich krajích při řízení projektu funguje a co ne

Podrobnosti …


Individuální pomoc vlastníkovi (sponzorovi) projektu při zvyšování efektivity

Motto: je v zájmu vlastníka projektu, aby prosazoval své zájmy ve správný čas a správnými nástroji.

Podrobnosti …