Chcete si vyzkoušet, jak jste připraveni k certifikaci?

Chcete si vyzkoušet, jak jste připraveni k certifikaci?

Testovací program je zdarma, zkouška nanečisto vyžaduje zakoupení licence. 

Leckdo se rozhoduje pustit se do certifikace PMP nebo CAPM bez přípravného kursu. Tento postup sice není efektivní, protože není ani efektivní hledat informace a zkušenosti, které je možno snadno získat na kursu, a podle zkušeností nevede obvykle k úspěchu hned na první pokus zkoušky. Nicméně neplatí to absolutně a víme o těch, jimž se to podařilo, není to tedy nemožné.

Kandidáti, kteří mají zájem o certifikaci, musí splňovat několik kritérií, která jsou uvedena na jiných stránkách tohoto WEBu. Splňujete-li tato kritéria a máte-li pocit, že jste na zkoušku připraveni, pak si můžete alespoň vyzkoušet svou přípravu. Máte možnost získat program, jehož pomocí si můžete zkoušku několikrát vyzkoušet nanečisto na svém počítači. Samozřejmě otázky se liší od těch, s nimiž se při zkoušce setkáte, ale je ověřeno, že jsou velice podobné. Při opakování testu se otázky mění – v zásobě jich aktuálně máme asi 3000 a z nich si program pro každé sezení vybere jiné. Ale co je důležité: ke každé odpovědi dostanete okamžitě informaci, zda jste zvolil správně, proč je odpověď správná či špatná, a případně jaká je správná odpověď. Pochopitelně je program přizpůsoben aktuálnímu stavu testů tak, jak byly změněny v roce 2021. Samostudium se zkušebním programem, simulujícím zkoušku, se ukázalo jako nesmírně efektivní.

Od podobných programů se odlišuje především:

1. umožňuje také režim výuky, kdy okamžitě po odpovědi se zobrazí informace správně/špatně a proč – nemusí se tedy udělat celý test pro zjištění kde a proč byly chyby;

2. při volbě špatné odpovědi vysvětluje nejen jak to má být správně, ale tam, kde to má smysl, i proč je zvolená odpověď špatně (což nemusí být totéž);

3. veškerá vysvětlení jsou v češtině, pracuje se tedy i se správným chápáním pojmů americké angličtiny;

4. pro každý běh se generuje individuální sestava otázek; neplatí tedy, jako u konkurenčních testů, že se otázky opakují.

Cena trojice licencí (pro trojí spuštění testu) je 1 800,- Kč. Za další licence je poplatek 60,- Kč za licenci. Tento zkušební program včetně neomezeného počtu licencí získává každý účastník přípravných kursů naší firmy zdarma.