Od řízení projektu k programu

Od řízení projektu k programu

Tento kurs je určen pro zkušené projektové manažery, jejichž praxe se postupně posouvá k řízení větších a větších projektů, které čím dále víc nabývají charakteru programu. Praxe jednoznačně ukázala, že projekty charakteru programu řízené metodikou pro řízení projektů představují riziko jak pro firmu, v nichž probíhají, tak pro manažery těchto programů. Pro manažera spočívá riziko ve vyšší pravděpodobnosti neúspěchu, pro firmu je jistě bolestnější.

Příčiny toho spočívají v trojici základních rozdílů mezi projekty a programy:

• Programy jsou primárně orientované na výnosy, projekty na náklady.

• Řízení projektů projevuje obecně menší flexibilitu reakcí na vnější vlivy, které naopak jsou v programech určující.

• Relativní uzavřenost projektů – pokud více projektů vzájemně souvisí, vyžaduje vzájemnou koordinaci a pokud taková koordinace není, přenáší se na liniový management.

Není pravda druhý extrém, že vše jsou programy, právě naopak. Ale to nic nemění na nezbytnosti detekce programů v portfoliu projektů firmy a přizpůsobení metody řízení jejich existenci. Platí přitom, že vlastní název nemá obvykle vůbec žádný vztah k tomu, zda jde skutečně o program nebo o projekt.

Kurs trvá jeden den a je rozdělen na tři části, které spolu úzce souvisí. První část je věnována praktickému příkladu řízení programu s tím, že se porovnává s metodikou řízení projektu. Druhá část se již věnuje rozdílům mezi řízením projektu a programu, jakož i praktickým dopadům do návyků manažera projektu, který byl vybrán pro řízení programu. Poslední část je o jedné z nejdůležitějších činností manažera programu – a to jeho roli vlastníka projektů, které program tvoří.

Na tomto odkazu si můžete přečíst část učebního textu, která se týká prvních zkušeností s řízením programu.

Obsah tohoto kursu lze využít jako součást přípravy k certifikaci PgMP, tedy k nejvyšší certifikaci dosažitelné v projektovém řízení. Zkušený manažer projektu v kursu získá informace o odlišnosti řízení programů od toho, co zná, a může tak svou zkušenost a praxi využít pro získání nejvyšší dosažitelné certifikace. Navíc získá možnost si nanečisto vyzkoušet zkušební test a zároveň se dozvědět, které odpovědi byly správné či špatné a proč. Tato možnost je vskutku unikátní. Účastník také získává 8 PDU, které může vykázat pro obnovu certifikace PMP/PgMP.

Kurs již úspěšně absolvovalo 19 účastníků. Podívejte se, jak tento kurs účastníci hodnotili (hodnocení účastníků je zde).

Cena kursu

Cena tohoto kursu je 8 000,- Kč za osobu plus DPH. Při třech a více účastnících na jedné objednávce / faktuře je fakturována cena pouze za první tři účastníky.

Maximální počet účastníků v jednom kursu je z důvodu kvality a individuálního přístupu omezen na 6 osob. Termíny veřejně vyhlášených kursů najdete zde.