Patero úspěšného projektu

Patero úspěšného projektu

Tento kurs je koncipován vysloveně prakticky. Staví na zkušenostech získaných v diskuzích praktiků – manažerů projektu na tzv. Projektovém undergroundu (viz např. tento odkaz). Cílem je naučit účastníky technikám a postupům, které zvyšují šanci projektu na úspěch, které fungují v tuzemských organizacích a při našich kulturních zvyklostech.

Kurs je rozdělen do pěti oblastí, které jsou dle našich zkušeností nejdůležitější a zasluhují si největšího zlepšení:

• motivace

• komunikace a soft skills

• plánování zdrojů, výkaznictví, reporting

• akceptace

• role vlastníka/sponzora projektu

Jde o interaktivní kurs, který trvá dva dny. Ty jsou věnovány jak informacím o tom, co podle zkušeností funguje, tak hlavně diskuzím, sloužícím k jejich osvojení a zažití. Účastník získává 16 PDU, které může vykázat pro obnovu certifikace PMP/PgMP.

Kurs již úspěšně absolvovalo 34 účastníků. Podívejte se, jak tento kurs účastníci hodnotili (hodnocení všech dosavadních účastníků je zde).

Cena kursu

Cena tohoto dvoudenního kursu je 11 000,- Kč za osobu plus DPH. Při třech a více účastnících na jedné objednávce / faktuře je fakturována cena pouze za první tři účastníky.

Maximální počet účastníků v jednom kursu je z důvodu kvality a kvůli možnosti individuálního přístupu omezen na 6 osob.