Ing. Igor Luhan, CSc., PgMP, PMP

Ing. Igor Luhan, CSc., PgMP, PMP je profesionální a zkušený vedoucí projektů s praxí začínající již v devadesátých letech. Jako první Čech získal mezinárodní certifikace Project Management Professional® i Program Management Professional®, obě od Project Management Institute. Specializuje se na řízení projektů a programů, přípravu a vedení certifikačních kursů pro profesionální vedoucí projektů a přípravu a zavádění správné metodiky řízení projektů.

Zkušenosti a praxe:

Řízení projektů
•Program výstavby automatizovaného systému monitoringu kmitočtového spektra na území celé ČR o hodnotě téměř miliarda Kč – ředitel projektu; projekt získal ocenění „Search for New Heroes“ v soutěži The Computerworld Honors Program 2007 a ocenění „TOP Professional – projekt systémové integrace desetiletí“.
•Realizace kursů pro přípravu projektových manažerů k certifikaci – jedinečný produkt v tuzemsku, přenos know-how.
•Aktivní účast na činnosti Project Management Institute (PMI®) – při přípravě certifikace manažerů programu i při přípravě nové verze metodiky OPM3.
•Příprava rozsáhlého projektu internetové konektivity; projekt byl připraven v rámci citlivých aktivit jednoho z GSM operátorů.
•Zavedení projektové kanceláře a systému certifikace projektových manažerů.
•Urychlené zavádění nových telekomunikačních služeb s velmi krátkým časovým rámcem. Úspěšné projekty v neprojektově organizované firmě.
•Vedení přípravy řady testovacích systémů – úplný systém pro automatizované měření a analýzy připravené podle specifických požadavků zákazníků. Všechny byly implementovány v malé společnosti na základě standardní metodologie pro řízení projektů. Implementace byla natolik úspěšná a uspokojila zákazníky natolik, že pokračovali ve spolupráci i na dalších úlohách.
Vedení
•Organizace a vedení „projektového undergroundu“, pravidelných schůzek manažerů projektů z ČR spojených s přesnoem zkušeností a poznatků – schůzky se staly oblíbenou a kladně hodnocenou platformou pro řadu osob z různých firem a oborů.
•Vybudování oddělení pro vedení telekomunikačních projektů, určeného pro zavádění a podporu nových produktů.
•Založení malé firmy a její vybudování od základu.
•Implementace metodologie COBIT pro řízení oddělení IT.
•Vedení systémově integrační společnosti. Aktivní firma v tržním segmentu High Techology, pracovala ve velmi tvrdých ekonomických podmínkách a spolupracovala se všemi důležitými dodavateli.
Marketing a Prodej
•Spolupráce na zavedení procesu pro řízení portfolia produktů a vytváření nových produktů podle požadavků trhu, a to ve velké telekomunikační firmě; proces je plně funkční a je využíván.
•Prodej rozsáhlých systémů s charakterem investičního celku.
•Marketing nové technologie. Společnost získala jako výsledek jeden z největších podílů na trhu integrace systémů založených na této technologii v České Republice. Např. byl dodán první takový systém ve východní Evropě.
Programování
•Řada úspěšných měřicích a testovacích programů a interfejsů.
•Systémový programátor minipočítačové sítě.

Igor Luhan se snaží využívat kooperativní styl řízení, vhodný pro vedení týmů odborníků, high-tech startupů apod. Zkušenosti s rozvojem nových produktů jak v korporaci, tak v malé firmě, využívá pro dosažení obchodních a finančních cílů programů a projektů, za něž nese odpovědnost. Za vysokou míru nezávislosti, kterou vyžaduje a kterou se snaží poskytovat i členům týmu, nabízí extrémní odpovědnost a flexibilitu. V souladu s dosaženou úrovní certifikace a s požadavky, které jsou na profesionály kladeny, jedná eticky a maximálně otevřeně vůči zákazníkovi a uživatelům. To dává zadavateli jistotu plné loajality k projektu, za který nese odpovědnost.