Praktické činnosti

Mentoring Motto: efektivní cesta ke zlepšení. Podrobnosti …
Dozor nad problematickými projekty a jejich záchrana Motto: na každý problém použít správný nástroj. Podrobnosti …
Vedení důležitých programů a projektů zákazníka Motto: programy vedené metodikou pro projekty nemusí skončit dobře. Podrobnosti …
Posuzování kvality řízení konkrétního projektu Motto: vynakládejme prostředky jako dobrý hospodář. Podrobnosti …
Pomoc při budování projektové kanceláře Motto: úspěch vyrůstá z identifikace potřeb a pochopení závislostí. Podrobnosti …
Individuální pomoc vlastníkovi (sponzorovi) projektu při zvyšování efektivity Motto: je v zájmu vlastníka projektu, aby prosazoval své zájmy ve správný čas a správnými nástroji. Podrobnosti …