Nabízíme

Praktické činnosti:
•dozor nad problematickými projekty,
•vedení důležitých programů a projektů zákazníka,
•pomoc při budování projektové kanceláře.

Metodické činnosti:
•příprava a zavedení metodiky řízení projektů,
•prověření připravenosti firmy k podpoře svých projektů.

Příprava:
•příprava zkušených manažerů projektu k úspěšné certifikaci u PMI,
•praktická školení pro zkušené projektové manažery a podpora jejich přechodu k řízení programů,
•individuální pomoc vlastníkovi (sponzorovi) projektu při zvyšování efektivity.