Projektový manažer v době transformace

Kniha obsahuje 120 stran plných rad a doporučení sepsaných na základě 40 let praxe v projektovém a posléze i programovém řízení.

Změna se stává neodmyslitelnou součástí našeho života. V měnícím se prostředí je pro úspěch klíčovou dovedností schopnost přizpůsobit se. Tato dynamika se projevuje i v projektovém řízení, kde se tradiční metodiky mění k flexibilnějším přístupům. Aby projektový manažer v tomto prostředí uspěl, musí být schopen se přizpůsobit změnám a využít je ve svůj prospěch.

Nabízíme Vám knihu – průvodce moderními strategiemi projektového řízení, která obsahuje poznatky a zkušenosti z reálného světa i praktická doporučení pro orientaci ve stále se vyvíjejícím prostředí projektového řízení. Je určena odborníkům kteří se chtějí efektivně přizpůsobit měnícím se požadavkům kladeným na tuto profesi.

Zkušení projektoví manažeři hledají víc než jen soubor pravidel a postupů; touží po pochopení výzev a příležitostí v jejich oboru. Tato kniha se snaží poskytnout podrobný náhled do některých spletitostí spojených s řízením projektů a díky zvolené formě představuje i takové postřehy a perspektivy, které překračují hranice tradičních metodologií. Nejde o obsáhlé a systematické vysvětlení, ale o sbírku esejů, které zkoumají konkrétní témata klíčová pro současný vývoj v projektovém řízení. Tato kniha je určena zkušeným projektovým manažerům, kteří chtějí vědět, jak současné změny ovlivní jejich práci i požadavky na jejich profesi. Zkoumá měnící se obor projektového řízení a upozorňuje na dovednosti a znalosti, které jsou pro dnešní odborníky nezbytné, spolu se souvisejícími výzvami a příležitostmi.

Kniha je k dispozici v různých formátech.